O nás

Koho u nás potkáte?

8. září 2009 v 8:50 | Jitka
Aktualizováno:31.8.2017

Adéla Šípková

Vystudovala obor Energetika na VŠCHT a před mateřskou dovolenou pracovala jako geochemik na České geologické službě. Dlouhá léta jezdila na tábory jako vedoucí u nejmladších oddílů. Nyní je doma s dcerkami Anežkou a Alžbětkou. Má ráda sport, čtení a cestování. V MK Rybička pracuje jako lektorka od ledna 2017. Vede dopolední kroužek Losos.
Ing. Elena Michálková

Před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala v marketingu a obchodu. Nyní si užívá toho být mámou dvou dětí.
Elena miluje hudbu, hlavně tanec. Zajímá se o zdravý životní styl, cvičení, cestování, bylinky a pozitivní myšlení. Má ráda srandu :-) V MK Rybička je lektorkou kroužku Hvězdičky.
.

Zuzana Krumpholcová

má středoškolské vzdělání obchodního zaměření, pracovala v několika firmách jako sekretářka. Nástupem na mateřskou dovolenou se začala více věnovat práci s dětmi. Od roku 2008 navštěvovala MK Rybička a později se stala lektorkou dopoledního kroužku Želvičky. Rok pracovala ve školce Balíček a absolvovala kurz instruktora plavání a metodiky cvičení pro předškolní a školní děti. Baví ji tvoření a tak pravidelně pořádá výtvarné dílny pro dospělé i školní děti. V MK Rybička pracuje jako koordinátorka jednorázových akcí a lektorka výtvarných dílen. Současně pracuje na suchdolské radnici v sekretariátu starosty, připravuje kulturní a společenský program, akce pro děti, Vítání občánků apod...

z.krumpholcova@seznam.cz, tel.: 720 145 435


Petr Kafka

je statutárním zástupcem a účetním Sboru Církve adventistů sedmého dne Praha 6 - Sedlec. Absolvoval Střední průmyslovou školu v Liberci a je vyučen v oboru mechanik pro chladící a klimatizační techniku v Brně. V tomto oboru také podniká. Je absolventem kurzu "Poskytování krizové pomoci lidem zasažených mimořádnou událostí".

petrkafka@centrum.cz, tel.: 602 661 570

Josef Cepl

je kazatelem Sboru CASD Praha 6 - Sedlec, poskytuje předmanželské a manželské poradenství či pastorační doprovázení v tíživých životních situacích.

josef.cepl@email.cz, tel.: 607 570 229

PhDr. et. Mgr. Pavla Majerová

vystudovala jednooborovou psychologii a obor učitelství českého jazyka na FF UK. Pracovala jako odborná vychovatelka v SVP a poté jako učitelka a školní psycholog na ZŠ. Absolvovala kurzy RaR, v současné době je ve výcviku rodinně terapie v Motole. Věnuje se výchovnému poradenství, partnerským vztahům, poradenství pro rodiny, kurzům rozvoje grafomotoriky a kognitivních funkcí dítě. V současné době pracuje jako poradenský psycholog, spolupracuje s Centrem nadání a vede kurzy grafomotoriky. Maminka dvou dětí 7 a 4 roky.

www.psycholog-majerova.cz
pavla@psycholog-majerova.cz, tel.: 775669960,Tereza Šedivá

Grafička na mateřské dovolené, od roku 2014 se svými dvěma dětmi navštěvovala kroužky MK Rybička. Současně se výrazně podílela na tvorbě výročních zpráv našeho MK, konkrétně za roky 2014, 2015 a 2016. Má ráda procházky a chalupaření.
Od září 2017 je lektorkou kroužků Losos a Cvičení s dětmi.
PhDr. Jitka Michalcová

vystudovala historii na Filozofické fakultě UK v Praze. Pracovala jako odborná asistentka ve vědeckém ústavu, později ve výzkumu veřejného mínění. Několik let se věnovala výchově dvou dcer, které jsou již dospělé. Získala zkušenosti i jako chůva. V současné době vede výtvarné kurzy dospělých i dětí a lektoruje kroužky Cvičení s dětmi a Žabky a pulci. Je koordinátorkou MK Rybička.


hj@cmail.cz tel.:607 654 961

Bc. Jitka Kafková

absolvovala bakalářské studium ošetřovatelství na I.LFUK, kurz Fundraising neziskových organizací, pracuje jako sestra v ambulanci praktického a očního lékaře.
V Klubu Rybička v minulých letech pracovala jako koordinátorka a lektorka, nyní pomáhá s administrativou a přípravou a realizací některých grantů.

jitkakaf@centrum.cz, tel.: 603 461 893


Bc. Barbora Hájková

Vystudovala obor psychologie - speciální pedagogika na UK v Praze. Před mateřskou dovolenou pracovala jako sociální pracovnice. V současné době je maminkou na plný úvazek. Ráda chodí do přírody, má ráda legraci a hudbu. Od září 2016 začala se svým synem navštěvovat MK Rybička a od září 2017 je lektorkou dopoledního kroužku Hvězdičky.

Mateřský klub Rybička

25. dubna 2008 v 12:52 | Jitka, Vlaďka
aktualizováno 7.9 2016

Jak vznikl Mateřský klub Rybička?

Myšlenka založit v Praze 6 - Sedlci klub pro maminky vznikla na podzim roku 2006 z iniciativy paní Barbory Klodové a paní Katky Hlivkové. Během několika měsíců vytvořily skupinu maminek, které se scházely doma a zvažovaly, jak by mateřské centrum mohlo vypadat, co může nabídnout a co k tomu bude potřeba...

Představu nekomerčního mateřského centra zaštítil Sbor Církve adventistů Praha 6 - Sedlec, který poskytl pro provoz centra prostory a finanční podporu a mateřské centrum provozuje.

V lednu 2007 už bylo možné nabídnou první pravidelný kroužek v nově zrekonstruované místnosti, která původně sloužila jako sklady nakladatelství.
Kroužek začaly navštěvovat maminky z okolí.
V září 2007 přibylo velké množství maminek ze Suchdola a pro velký zájem jsme otevřeli dva další kroužky. Naštěstí se tým dobrovolníků rozšířil o další ochotné maminky a na jaře roku 2008 jsme nabídli ještě kroužek pro miminka a batolata.
Kromě pravidelných kroužků se osvědčily také jednorázové akce pro rodiny přednášky a kurzy.
Mateřský klub se stal členem Sítě mateřských center.
V roce 2009 jsme získali novou vzdušnou místnost, která umožní provozovat i pohybové aktivity dětí.
tělocvična 1
herna 1

Našimi návštěvníky jsou nejen rodiny ze Sedlce a Prahy 6, ale Suchdola, Lysolaj, Roztok a z okolních obcí.
Provoz klubu je možný jen díky mnoha hodinám dobrovolnické práce maminek, které lektorují kroužky na profesionální úrovni, připravují výtvarné dílny, mamakluby, vymýšlejí akce venku, malují dekorace k akcím, darují materiál, hračky nebo věnují čas administrativní práci či zajišťují přednášky externích lektorů.
Od roku 2008 byl náš projekt významně spolufinancován Hlavním městem Prahou formou grantu pro oblast sociálních služeb, od roku 2011 Ministerstvem práce a sociálních věcí ze státního rozpočtu České republiky v oblasti podpory rodiny a Městskou částí Praha - Suchdol.
Naše aktivity také finančně každoročně podporuje formou dotace České sdužení Církve adventistů sedmého dne.


Budova nakladatelství

Hlavním posláním mateřských center je vytvoření zázemí pro setkávání maminek na mateřské dovolené a zajištění zajímavého programu pro nejmenší děti s jejich rodiči či prarodiči. Děti se tak za přítomnosti maminky seznamují s dětským kolektivem.
Děti, které nemohou z různých důvodů navštěvovat klasickou školku mají příležitost vyzkoušet si výtvarné činnosti, naučit se písničky, říkanky, ale také najít si nové kamarády.

Mateřský klub Rybička funguje na principu svépomoci, proto veškeré kroužky a akce zajišťují především maminky na mateřské dovolené a to za přítomnosti svých dětí.
Pokud je Vám styl klubu blízký, můžete se se stát nejen návštěvníkem, ale i členem dobrovolnického týmu.
 
 

Reklama