O nás

Koho u nás potkáte?

8. září 2009 v 8:50 | Jitka

Aktualizováno:23. 9. 2018

.

Zuzana Krumpholcová

má středoškolské vzdělání obchodního zaměření, pracovala v několika firmách jako sekretářka. Nástupem na mateřskou dovolenou se začala více věnovat práci s dětmi. Od roku 2008 navštěvovala MK Rybička a později se stala lektorkou dopoledního kroužku Želvičky. Rok pracovala ve školce Balíček a absolvovala kurz instruktora plavání a metodiky cvičení pro předškolní a školní děti. Baví ji tvoření, a tak pravidelně pořádá výtvarné dílny pro dospělé i školní děti. V MK Rybička pracuje jako koordinátorka jednorázových akcí a lektorka výtvarných dílen. Současně pracuje na suchdolské radnici v sekretariátu starosty, připravuje kulturní a společenský program, akce pro děti, Vítání občánků apod...

z.krumpholcova@seznam.cz, tel.: 720 145 435


Petr Kafka

je statutárním zástupcem a účetním Sboru Církve adventistů sedmého dne Praha 6 - Sedlec. Absolvoval Střední průmyslovou školu v Liberci a je vyučen v oboru mechanik pro chladící a klimatizační techniku v Brně. V tomto oboru také podniká. Je absolventem kurzu "Poskytování krizové pomoci lidem zasažených mimořádnou událostí".

petrkafka@centrum.cz, tel.: 602 661 570

Josef Cepl

je kazatelem Sboru CASD Praha 6 - Sedlec, poskytuje předmanželské a manželské poradenství či pastorační doprovázení v tíživých životních situacích.

josef.cepl@email.cz, tel.: 607 570 229

PhDr. et. Mgr. Pavla Majerová

vystudovala jednooborovou psychologii a obor učitelství českého jazyka na FF UK. Pracovala jako odborná vychovatelka v SVP a poté jako učitelka a školní psycholog na ZŠ. Absolvovala kurzy RaR.Věnuje se výchovnému poradenství, partnerským vztahům, poradenství pro rodiny, kurzům rozvoje grafomotoriky a kognitivních funkcí dítě. V současné době pracuje jako poradenský psycholog, spolupracuje s Centrem nadání a vede kurzy grafomotoriky. V Rybičce poskytuje rodinné poradenství.

www.psycholog-majerova.cz
pavla@psycholog-majerova.cz, tel.: 775669960,Tereza Šedivá

Grafička na mateřské dovolené, od roku 2014 se svými dvěma dětmi navštěvovala kroužky MK Rybička. Současně se výrazně podílela na tvorbě výročních zpráv našeho MK, konkrétně za roky 2014, 2015 a 2016. Má ráda procházky a chalupaření. V současné době je lektorkou dopoledního kroužku Koníci - cvičení rodičů s dětmi.

PhDr. Jitka Michalcová

vystudovala historii na Filozofické fakultě UK v Praze. Pracovala jako odborná asistentka ve vědeckém ústavu, později ve výzkumu veřejného mínění. Několik let se věnovala výchově dvou dcer, které jsou již dospělé. Získala zkušenosti i jako chůva. V současné době vede výtvarné kurzy dospělých i dětí a lektoruje kroužek Koníci - cvičení s dětmi a pondělní kroužek Hvězdičky. Je koordinátorkou MK Rybička.


hj@cmail.cz tel.:607 654 961

Bc. Jitka Kafková

absolvovala bakalářské studium ošetřovatelství na I.LFUK, kurz Fundraising neziskových organizací, pracuje jako sestra v ambulanci praktického a očního lékaře.
V Klubu Rybička v minulých letech pracovala jako koordinátorka a lektorka, nyní pomáhá s administrativou a přípravou a realizací některých grantů.

jitkakaf@centrum.cz, tel.: 603 461 893
.
Zuzana Štíbrová

V Rybičce vede středeční kroužek Žabky s montessori hernou.
.
Jarmila Slavíčková

V Rybičce je lektorkou středečního kroužku Žabky s montessori hernou.
.
Hana Samešová

Hru na klavír studovala na Janáčkově konzervatoři a Fakultě umění OU. Další studium hry na klavír a kulturního managementu absolvovala v německém Weimaru. Produkční a managerské činnosti se dále věnovala v Opeře Národního divadla. Teď je Hanka šťastnou maminkou dvou malých dětí. Ve volných chvílích se vrací ke klavíru a ráda učí malé i velké klavíristy.
V Rybičce vede úterní hudební kroužek Notičky.
Zuzana Dobešová

Zuzka vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Suchdole (Ing.). V současné době je na mateřské dovolené se 2 dětmi, se kterými navštěvovala kroužky MK Rybička. Vyrůstala ve skautském středisku na Praze 8, kde se zapojila do vedení a byla 5 let vedoucí oddílu skautek vč. vedení letních táborů. V rámci toho absolvovala různé vzdělávací kurzy a zdravotnický kurz. Od té doby v oddílu stále pomáhá, kromě toho dělá skautské hospodaření. Mezi další zájmy patří také cestování, cyklistika, kolečkové brusle, lyžování, geocaching a tvořivé činnosti.V Rybičce je lektorkou pondělního kroužku Hvězdičky.

Telefon: +420 777 872 239
.
Blanka Johanisová

Je lektorkou úterního hudebního kroužku Notičky.

Mateřský klub Rybička

25. dubna 2008 v 12:52 | Jitka, Vlaďka
aktualizováno 28.8.2018

Jak vznikl Mateřský klub Rybička?

Myšlenka založit v Praze 6 - Sedlci klub pro maminky vznikla na podzim roku 2006 z iniciativy paní Barbory Klodové a paní Katky Hlivkové. Během několika měsíců vytvořily skupinu maminek, které se scházely doma a zvažovaly, jak by mateřské centrum mohlo vypadat, co může nabídnout a co k tomu bude potřeba...

Představu nekomerčního mateřského centra zaštítil Sbor Církve adventistů Praha 6 - Sedlec, který poskytl pro provoz centra prostory a finanční podporu a mateřské centrum provozuje.

V lednu 2007 už bylo možné nabídnou první pravidelný kroužek v nově zrekonstruované místnosti, která původně sloužila jako sklady nakladatelství.
Kroužek začaly navštěvovat maminky z okolí.
V září 2007 přibylo velké množství maminek ze Suchdola a pro velký zájem jsme otevřeli dva další kroužky. Naštěstí se tým dobrovolníků rozšířil o další ochotné maminky a na jaře roku 2008 jsme nabídli ještě kroužek pro miminka a batolata.
Kromě pravidelných kroužků se osvědčily také jednorázové akce pro rodiny přednášky a kurzy.
Mateřský klub se stal členem Sítě mateřských center.
V roce 2009 jsme získali novou vzdušnou místnost, která umožnla provozovat i pohybové aktivity dětí.

Našimi návštěvníky se staly nejen rodiny ze Sedlce a Prahy 6, ale Suchdola, Lysolaj, Roztok a z okolních obcí.

Mateřský klub neztratil své příznivce ani po přestěhování na Suchdol. Získal nové prostory nejprve v kavárně Kravál na větvi v přízemí suchdolské radnice na Suchdolském náměstí a později ve velké zasedací místnosti radnice. Díky podpoře Úřadu městské části Praha Suchdol můžeme působit na radnici dosud.

Provoz klubu je možný jen díky maminkám - lektorkám, které vedou kroužky na výborné úrovni, připravují výtvarné dílny, vymýšlejí jednorázové akce, malují dekorace, věnují čas administrativní práci či zajištění přednášek externích lektorů.
Od roku 2008 byl náš projekt významně spolufinancován Hlavním městem Prahou formou grantu pro oblast sociálních služeb, od roku 2011 Ministerstvem práce a sociálních věcí ze státního rozpočtu České republiky v oblasti podpory rodiny a Městskou částí Praha - Suchdol.
Naše aktivity významně finančně podporuje formou dotace České sdužení Církve adventistů sedmého dne.Hlavním posláním mateřských center je vytvoření zázemí pro setkávání maminek na mateřské dovolené a zajištění zajímavého programu pro nejmenší děti s jejich rodiči či prarodiči. Děti se tak za přítomnosti svých blízkých seznamují s dětským kolektivem.
Děti mají příležitost vyzkoušet si v mateřském klubu výtvarné činnosti, naučit se písničky, říkanky, ale také najít si nové kamarády.

Mateřský klub Rybička funguje na principu svépomoci, proto veškeré kroužky a akce zajišťují především maminky na mateřské dovolené a to za přítomnosti svých dětí.
Pokud je Vám styl klubu blízký, můžete se se stát nejen návštěvníkem, ale i členem našeho týmu.
 
 

Reklama