Kurzy

Kurz Nebojme se pečovat o své blízké doma

16. prosince 2016 v 13:41 | Daniel Hrdinka, Kristina
Ohlédnutí se za seminářem Nebojme se pečovat o své blízké doma
Tématika péče o blízkou osobu v domácím prostředí byla po 4 sobotní odpoledne náplní praktických besed a seminářů v rámci akce Nebojme se pečovat o své blízké doma. V říjnu a
v listopadu se jí zúčastnilo 9 žen a 1 muž z Prahy a okolí.Jednotlivými tématy provázeli zkušení odborníci - sociální terapeut, speciální pedagog, supervizorka pracovníků osobní asistence, zdravotní sestra a duchovní. Přednášející předávali nejenom užitečné informace, ale sdíleli i své zkušenosti a s účastníky nacvičovali využití různých pomůcek a bezpečnou manipulaci s ošetřovaným.
Komukoli se může stát, že nehoda či vážná nemoc zasáhne jeho rodinu - děti, rodiče či prarodiče. Pokud zůstane nemocný upoután na lůžko, byť jen dočasně, potřebuje obětavou pomoc. I jen několik důležitých informací může změnit noční můru mnoha lidí v přijatelnou a zvládatelnou službu těm, které mají rádi.
"Postupně jsme probrali základy psychologie, ošetřování a sociálního zabezpečení," říká jedna z účastnic semináře. "Lektoři nám ochotně odpovídali na dotazy, které se stále množily - hlavně při praktických ukázkách, kdy vše probíhalo v odborném a zároveň humorném duchu. Poradili nám různé "domácí vychytávky" (úplně jak v televizním Receptáři) - např. jak přizpůsobit lůžko, kde zapůjčit nebo koupit kompenzační pomůcky, co mít v domácí lékárničce. Absolvovali jsme praktický nácvik v tom, jak polohovat, posadit a přemístit opečovávanou osobu, nebo jak neublížit svým zádům v případě, že manipulujeme s někým, kdo je těžší, než my sami." "Znovu jsme si uvědomili i takovou základní věc, že např. vhodné připojištění domácnosti nám může ušetřit "bolesti hlavy" v případě nečekané škody vzniklé v souvislosti s domácí péčí," vzpomíná si jedna z účastnic semináře.

Závěrem chceme poděkovat sedleckému Mateřskému klubu Rybička za organizaci a finanční zabezpečení celé akce. Oddělení diakonie a soc. služby Církve adventistů za zajištění odborné stránky semináře. Úřadu městské části Praha Suchdol za zapůjčení zasedací místnosti a Ministerstvu práce a sociálních věcí za udělení dotace na realizaci semináře.

Nebojme se pečovat o své blízké doma

5. září 2016 v 15:00 | Kristína
Srdečně Vás zveme na kurz "Nebojme se pečovat o své blízké doma".
V průběhu října a listopadu 2016 Vás čekají čtyři setkání, během nichž získáte jak teoretické znalosti tak i praktické dovednosti potřebné v každodenní péči o dlouhodobě nemocné členy rodiny či seniory.
Těšíme se na Vás.

Člověku člověkem 2016

1. února 2016 v 16:13 | Kristína
Výcvik Člověku člověkem
Rádi by jsme Vám nabídli účast na komunikačním kurzu Člověku člověkem, který budeme v Klubu Rybička pořádat ve třech víkendových blocích 16. a 17. dubna a 14. a 15. května, 28. a 29. května 2016. V soboty 14.00-21.00 hod a v neděle 9-14 hod.
Kurz je zaměřen na zdokonalení schopnosti podpořit osoby, které potká těžká životní situace a tento běh kurzu je otevřen široké veřejnosti.
Několik z nás v týmu Klubu Rybička tento výcvik absolvovalo a vzhledem k tomu, že obsah kurzu, výuka i zkušenosti lektorů jsou skutečně na profesionální úrovni a všichni jsme náplň kurzu považovali za opravdu užitečnou, pozvali jsme lektory přímo do Rybičky s tím, že na kurz se nám podařilo získat podporu MPSV formou grantu.
Vzhledem k interaktivnímu charakteru výcviku je počet účastníků omezen 13 - 22, dotovaná cena (za předpokladu získání grantu) pro osobu je 800 Kč, což je asi třetina celkových nákladů na kurz. Nedotovaná cena je 2 882 Kč/osoba při minim. počtu 13 účastníků.

Přihláška: případné dotazy vám ráda zodpoví a přihlášku Vám zašle koordinátorka Kristína Hulenová na tel.: 734 681 312, klubrybicka@centrum.cz nebo Jitka Kafková tel.: 603 461 893, jitkakaf@centrum.cz.
Přihlásit se lze nejpozději do 20. března 2016 do 12.00 hod.
Certifikát: Absolventi mohou získat certifikát, který je užitečný ve všech sociálních oborech, dobrý pro školství a všude, kde se pracuje s lidmi. Pro jeho získání je třeba splnit docházku (absence 1 den je možná), v případě chybění na celý víkend lze absenci nahradit probráním materiálu + přečtení doporučené literatury k danému tématu a písemné jedno až dvou stránkové pojednání. Při větší absenci účastník certifikát nezískává.
Pokud certifikát nepotřebujete, můžete mít absenci delší.
Ve spodní časti článku, si můžete přečíst zpětnou vazbu od účastníku výcviku z roku 2015.

Pokud Vás kurz zaujal, ale v nabízených termínech se účastnit nemůžete, dejte vědět, budeme vás vést jako předběžné zájemce a v případě otevření dalšího termínu v roce 2017 vás budeme informovat.
Těšíme se na vás!

Zpětná vazba účastníků kurzu Člověku člověkem 2015:

Přínos kurzu pro vás osobně, naučil/a jste se něco nového:
  • Vyhovovala mi prožitková forma výuky předcházející teoretickému shrnutí a utřídění poznatků. Ujasnila jsem si své kompetence být člověku člověkem. Zkušenosti s provázením lidí v tíživých situacích mám z dřívějška, dík kurzu si ale více uvědomuji souvislosti a také časový vývoj prožívání člověka zasaženého těžkou událostí. Kurz mi také poskytl řadu podnětů ke zkvalitnění komunikace okolím.
  • Oceňuji jak výběr témat, tak jejich přiblížení po odborné i lidské stránce. Kurz byl užitečný opravu pro každého, z osobního hlediska i pro profesionální práci s lidmi. Pro mne byl přínosem např. praktický výklad transakční analýzy, který byl velmi srozumitelný a dobře aplikovaný na praktické příklady. V krátkém čase se podařilo jít i do hloubky témat. Také oceňuji tým lektorů, který se krásně v lektorování doplňuje. Skupina celkově vytvořila příjemné pracovní prostředí.
  • Schopnost lepší komunikace při spolupráci s druhými prostřednictvím své empatie. Prohloubení empatie a uvědomění si její důležitosti v těžkých životních situacích. Děkuji za ukázky a možnost jiného prožitku těchto náročných život. situacích.
  • Všechno dobré, pozdrav kuchaři!
  • Za celý kurz chci velmi poděkovat celému přípravnému týmu. V poměrně krátkém čase jsem se naučila základům krizové intervence. Oceňuji, že kurz byl interaktivní.
  • Kromě toho, že byl kurz skvěle organizačné zvládnutý a obsah informací velmi pěkně sestavený a vyvážený tak i účastníci vytvořili dobrý tým, rozuměli si a cítili jsme se tu dobře.
  • Nové informace a zkušenosti lektorů i nás zúčastněných je velkým přínosem jak pro moji profesi, tak i v životě.

Člověku člověkem

19. srpna 2015 v 18:08 | Kristína, Jitka

Kurz Člověku člověkem Ještě jsou volná místa!

Rádi by jsme Vám nabídli účast na komunikačním kurzu Člověku člověkem, který budeme v Klubu Rybička pořádat ve čtyřech víkendových blocích 5. a 6. září, 19. a 20. září a 3. a 4., 17. a 18. října 2015. V soboty 14.00-21.00 hod a v neděle 9-14 hod.
Kurz je zaměřen na zdokonalení schopnosti podpořit osoby, které potká těžká životní situace a tento běh kurzu je otevřen široké veřejnosti.
Několik z nás v týmu Klubu Rybička tento výcvik absolvovalo a vzhledem k tomu, že obsah kurzu, výuka i zkušenosti lektorů jsou skutečně na profesionální úrovni a všichni jsme náplň kurzu považovali za opravdu užitečnou, pozvali jsme lektory přímo do Rybičky s tím, že na kurz se nám podařilo získat podporu MPSV formou grantu.

Vzhledem k interaktivnímu charakteru výcviku je počet účastníků omezen 13 - 22, cena pro osobu je 800 Kč, což je asi třetina celkových nákladů na kurz.

Přihláška: případné dotazy vám ráda zodpoví a přihlášku Vám zašle koordinátorka Kristína Hulenová na tel.: 734 681 312, klubrybicka@centrum.cz nebo Jitka Kafková tel.: 603 461 893, jitkakaf@centrum.cz.
Přihlásit se lze nejpozději do 3. září 2015 do 12.00 hod.

Certifikát: Absolventi mohou získat certifikát, který je užitečný ve všech sociálních oborech, dobrý pro školství a všude, kde se pracuje s lidmi. Pro jeho získání je třeba splnit docházku (absence 1 den je možná), v případě chybění na celý víkend lze absenci nahradit probráním materiálu + přečtení doporučené literatury k danému tématu a písemné jedno až dvou stránkové pojednání. Při větší absenci účastník certifikát nezískává.
Pokud certifikát nepotřebujete, můžete mít absenci delší.

Pokud Vás kurz zaujal, ale v nabízených termínech se účastnit nemůžete, dejte vědět, budeme vás vést jako předběžné zájemce a v případě otevření dalšího termínu v roce 2016 vás budeme informovat.
Těšíme se na vás!

Zkušeností k respektování

29. ledna 2014 v 10:27 | Jitka
Zkušenost není to, co se člověku přihodí, ale to, co udělá s tím, co se mu přihodilo. (A. Huxley)
Koventina, o. p. s. pořádá kurz
Zkušeností k respektování
lektorky : PhDr.Lucie Dobešová , Mgr. Blanka Kaválková,
PhDr. Eva Lukavská, PhD., Mgr. Eva Mikešová
Termín: středy večer 1.10.,8.10.,15.10.,22.10. a 29.10. 2014.
Kurz je určen pro rodiče i pro všechny zájemce o zlepšení vztahů v rodině, ve škole či na pracovišti.
Kurz nabízí:
- porozumění respektujícímu přístupu (k sobě i k druhým),
- možnost nahlédnout na vlastní vzorce a modely komunikace a chování a také možnost jim více porozumět a rozhodnout se, jak s nimi dále naložit,
- možnost uvědomění si vlastních potřeb i potřeb ostatních a práci s emocemi,
- nástroje ke změně komunikačních postupů nejen ve vztahu k dětem.
Kurz je postaven na prožívání situací s následnou reflexí, což umožňuje jak hlubší porozumění sobě i druhým, tak i efektivnější získávání nových dovedností.
Kurz je přizpůsoben individuálním potřebám, očekáváním a možnostem účastníků.
Základní kurz:
Rozsah základního kurzu: 18 hod. (3 dny)
První den - Zmapování základních výchovných cílů a metod, které mohou vést k jejich naplňování. Zprostředkování jiných možných úhlů pohledu na danou problematiku. Mocenský verzus partnerský model mezilidských vztahů. Komunikace mezi lidmi - podstata, zásady, popisný verzus hodnotící jazyk.
Druhý den - Dovednosti provázející partnerský přístup - zejména práce s informacemi, aktivní procvičení. Jak se učí lidský mozek. Téma emocí - obecně; pochopení zákonitostí na základě rozboru osobních situací.
Třetí den - Potřeby skryté za emocemi. Zvládání vlastních emocí. Ventilace emocí já výrokem. Když jsou v emocích druzí - empatická reakce.
Pokračovací kurz:
Rozsah pokračovacího kurzu: 12 hod. (2 dny)
První den - Vnitřní a vnější motivace (tresty a odměny jako nejběžnější nástroje vnější motivace) - podstata, prostředky a rizika. Tresty ve výchově a proč a čím je možné je nahradit. Práce s konkrétními situacemi účastníků z každodenního života.
Druhý den - Odměny a pochvaly a proč a čím je možné je nahradit. (Opět konkrétní situace.) Rizika soutěží - dopady na mezilidské vztahy a sebeúctu jedince. Předběžné přihlášky: Jitka Kafková, tel.: 603 461 893, jitkakaf@centrum.cz
Počet účastníku min. 20 osob.
Cena: 2300 Kč základní kurz, 1500 Kč pokračovací kurz.

Zahajujeme přihlašování na kurz Respektovat a být respektován

22. října 2012 v 20:30 | Jitka
Respektovat a být respektován
Kurz o komunikaci a postupech, které vymezují hranice, podporují zodpovědnost a sebeúctu a zmírňují konflikty.
Lektorky: PhDr. Lucie Dobešová, PhDr. Eva Lukavská,
PhD. a Blanka Kaválková

Sdělování oprávněných požadavků
1. seminář - 13.3.2013 (středa) 17.30 - 21.00
Úkoly výchovy, jak jsou naplňovány různými výchovnými styly. Rizikové způsoby komunikace I. Principy reagování tří částí mozku. Základní fakta o emocích I. Šest zásad dobré komunikace.

2. seminář - 14.3.2013 (čtvrtek) 17.30 - 21.00
Rizikové způsoby komunikace II. Respektující versus mocenský model ve výchově a vzdělávání. Poslušnost a vzdor - vyjasnění pojmů, dopady osobní, pracovní a celospolečenské. Dovednosti
pro respektující komunikaci I.

3. seminář - 20.3.2013 (středa) 17.30 - 20.30
Dovednosti pro respektující komunikaci II. Já-výrok a jeho funkce. Procvičování.

Emoce
4. seminář - 27.3.2013 (středa) 17.30 - 20.30
Základní fakta o emocích II. Různé způsoby, jak reagujeme na emoce (zejména negativní) u druhých. Formy empatické reakce, procvičování.Zvládání vlastních emocí a jak to učit děti.

Způsoby Vymezování hranic, které vedou k zodpovědnosti
5. seminář - 3.4.2013 (středa) 17.30 - 20.30
Rozlišení pojmů: trest - přirozený důsledek - logický důsledek. Vnitřní a vnější motivace k učení a práci. Rizika trestů. Postupy při nevhodném chování dětí.

Jak vyjadřovat uznání a ocenění
6. seminář - 10.4.2013 (středa) 17.30 - 20.30
Vyjasnění pojmů odměna, pochvala. Rizika odměn a pochval. Pojmy ocenění a zpětná vazba. Postupy při oceňování. Rizika soutěží.

Respektující Komunikace pro každý den
7. seminář - 17.4.2013 (středa) 17.30 - 20.30
Vytváření návyků u dětí, prevence a řešení každodenních "krizových" situací i konfliktů mezi dětmi. Zmírňování problémů v sourozeneckých vztazích.

Kurz bude otevřen, jsou ještě volná místa, můžete se hlásit až do vyčerpání kapacity.
ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2850,- Kč.
Účastníci, kteří si v tomto běhu kurzu chtějí nahrazovat zmeškané lekce z jinde zaplaceného kurzu zaplatí 50 Kč/ lekce.

PŘIHLÁŠKY: Přihlášky získáte na jitkakaf@centrum.cz, tel.: 603 461 893 (Jitka Kafková)
MÍSTO KONÁNÍ : Mateřský klub Rybička, Roztocká 44/5, Praha 6 - Sedlec.

Účastníci kurzu obdrží písemné shrnující materiály a budou mít možnost zakoupit si knihu Respektovat a být respektován. Doporučujeme vzít si podložku na psaní. Semináře jsou akreditovány MŠMT, zájemcům lze vydat osvědčení o absolvování kurzu.
 
 

Reklama