Člověku člověkem 2016

1. února 2016 v 16:13 | Kristína |  Komunikační kurzy
Výcvik Člověku člověkem
Rádi by jsme Vám nabídli účast na komunikačním kurzu Člověku člověkem, který budeme v Klubu Rybička pořádat ve třech víkendových blocích 16. a 17. dubna a 14. a 15. května, 28. a 29. května 2016. V soboty 14.00-21.00 hod a v neděle 9-14 hod.
Kurz je zaměřen na zdokonalení schopnosti podpořit osoby, které potká těžká životní situace a tento běh kurzu je otevřen široké veřejnosti.
Několik z nás v týmu Klubu Rybička tento výcvik absolvovalo a vzhledem k tomu, že obsah kurzu, výuka i zkušenosti lektorů jsou skutečně na profesionální úrovni a všichni jsme náplň kurzu považovali za opravdu užitečnou, pozvali jsme lektory přímo do Rybičky s tím, že na kurz se nám podařilo získat podporu MPSV formou grantu.
Vzhledem k interaktivnímu charakteru výcviku je počet účastníků omezen 13 - 22, dotovaná cena (za předpokladu získání grantu) pro osobu je 800 Kč, což je asi třetina celkových nákladů na kurz. Nedotovaná cena je 2 882 Kč/osoba při minim. počtu 13 účastníků.

Přihláška: případné dotazy vám ráda zodpoví a přihlášku Vám zašle koordinátorka Kristína Hulenová na tel.: 734 681 312, klubrybicka@centrum.cz nebo Jitka Kafková tel.: 603 461 893, jitkakaf@centrum.cz.
Přihlásit se lze nejpozději do 20. března 2016 do 12.00 hod.
Certifikát: Absolventi mohou získat certifikát, který je užitečný ve všech sociálních oborech, dobrý pro školství a všude, kde se pracuje s lidmi. Pro jeho získání je třeba splnit docházku (absence 1 den je možná), v případě chybění na celý víkend lze absenci nahradit probráním materiálu + přečtení doporučené literatury k danému tématu a písemné jedno až dvou stránkové pojednání. Při větší absenci účastník certifikát nezískává.
Pokud certifikát nepotřebujete, můžete mít absenci delší.
Ve spodní časti článku, si můžete přečíst zpětnou vazbu od účastníku výcviku z roku 2015.

Pokud Vás kurz zaujal, ale v nabízených termínech se účastnit nemůžete, dejte vědět, budeme vás vést jako předběžné zájemce a v případě otevření dalšího termínu v roce 2017 vás budeme informovat.
Těšíme se na vás!

Zpětná vazba účastníků kurzu Člověku člověkem 2015:

Přínos kurzu pro vás osobně, naučil/a jste se něco nového:
  • Vyhovovala mi prožitková forma výuky předcházející teoretickému shrnutí a utřídění poznatků. Ujasnila jsem si své kompetence být člověku člověkem. Zkušenosti s provázením lidí v tíživých situacích mám z dřívějška, dík kurzu si ale více uvědomuji souvislosti a také časový vývoj prožívání člověka zasaženého těžkou událostí. Kurz mi také poskytl řadu podnětů ke zkvalitnění komunikace okolím.
  • Oceňuji jak výběr témat, tak jejich přiblížení po odborné i lidské stránce. Kurz byl užitečný opravu pro každého, z osobního hlediska i pro profesionální práci s lidmi. Pro mne byl přínosem např. praktický výklad transakční analýzy, který byl velmi srozumitelný a dobře aplikovaný na praktické příklady. V krátkém čase se podařilo jít i do hloubky témat. Také oceňuji tým lektorů, který se krásně v lektorování doplňuje. Skupina celkově vytvořila příjemné pracovní prostředí.
  • Schopnost lepší komunikace při spolupráci s druhými prostřednictvím své empatie. Prohloubení empatie a uvědomění si její důležitosti v těžkých životních situacích. Děkuji za ukázky a možnost jiného prožitku těchto náročných život. situacích.
  • Všechno dobré, pozdrav kuchaři!
  • Za celý kurz chci velmi poděkovat celému přípravnému týmu. V poměrně krátkém čase jsem se naučila základům krizové intervence. Oceňuji, že kurz byl interaktivní.
  • Kromě toho, že byl kurz skvěle organizačné zvládnutý a obsah informací velmi pěkně sestavený a vyvážený tak i účastníci vytvořili dobrý tým, rozuměli si a cítili jsme se tu dobře.
  • Nové informace a zkušenosti lektorů i nás zúčastněných je velkým přínosem jak pro moji profesi, tak i v životě.
 

Den otevřených dveří v nové Rybičce

31. ledna 2016 v 12:30 | Jitka, foto Pavla M. |  Co nabízíme
18. ledna 2016 se otevřely dveře Mateřského klubu Rybička v nových prostorách!

Nově jsme v kavárně Kravál na větvi v budově Místního úřadu v Praze 6 - Suchdole. Přijďte se za námi podívat od pondělí do čtvrtka v obvyklém čase 9:30 - 11:00 h.
Podívejte se na fotografie ze Dne otevřených dveří, jak se maminkám a dětem v nové Rybičce líbilo.

Maminky a děti přivítala v novém útočišti průvodkyně činnostmi Rybičky panenka Krystýnka.

Nechyběly oblíbené písničky, které děti rády doprovázejí hudebními nástroji a tancem.

Cinkátka, chrastítka, to je přesně to, co k muzice patří!

Výtvarný koutek, zde děti dekorovaly papírové rybičky - symbol klubu, lepení šupin a zdobení s mamou byla velká zábava.

Recitaci básniček a pantomimu zvárňující děj básní rády s dětmi opakujeme.

K vidění byl i slon, měl chobot jako bombardon...

Zahájení provozu nové Rybičky poctil návštěvou starosta Suchdola Ing. Petr Hejl a popřál všem příjemné chvíle v novém prostředí.

Sťahovanie do nových priestorov

17. prosince 2015 v 18:18 | Kristína |  Novinky
17.12 2015

 


Den otevřených dveří leden 2016

17. prosince 2015 v 18:17 | Kristína |  Novinky
17.12 2015


Další články


Kam dál